Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych Użytkownika oraz dostępu do informacji gromadzonych na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji żądanych przez Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną, przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin.

I. Definicje

Administrator/Operator – operator Serwisu sklep.muzeum.szczecin.pl którym jest Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje informacje gromadzone na urządzeniach Użytkownika i uzyskuje do nich dostęp.

Cookies (tzw. ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów (np. Google) Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Logi serwera – pliki tekstowe umieszczone na serwerze, gromadzące informacje o działaniu serwera np. żądania wysłane przez przeglądarkę lub błędy działania aplikacji.

Serwis – strona internetowa lub aplikacja, dzięki której Administrator prowadzi działalność w Internecie działającyą w domenie muzeum.szczecin.pl.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Źródła pozyskiwania danych

Serwis pozyskuje dane o Użytkowniku i jego zachowaniu poprzez:

1. Dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika danych do formularza.

2. Zapisywanie na Urządzeniu plików Cookies.

3. Gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego 1&1 Internet AG, funkcjonującego pod adresem www.1and1.pl

III. Rodzaj pozyskiwanych danych

1.  W procesie zamawiania newslettera Użytkownik podaje następujące informacje:
a) imię (obowiązkowo);
b) email (obowiązkowo).

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą też podlegać:
a) czas nadejścia zapytania;
b) czas wysłania odpowiedzi;
c) nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
f) informacje o przeglądarce użytkownika;
g) informacje o adresie IP.

IV. Informacja o plikach Cookies

1. Serwis korzysta z plików Cookies.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

3. Cookies Administratora wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk dotyczących sposobów korzystania przez użytkowników Serwisu ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) zachowanie stanu zalogowania Użytkownika przy każdym przejściu do poszczególnych podstron;

2. Cookies zewnętrzne wykorzystywane są w następujących celach:

a) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator Cookies: Google Inc. z siedzibą w USA).
b)  popularyzacja Serwisu za pomocą interaktywnych funkcji serwisu społecznościowego Facebook.com  (administrator Cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

5. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności firm Google i Facebook, która określa zasady korzystania z plików Cookies używanych do tworzenia statystyk.

6.  Użytkownik może przeglądać i edytować informacje zawarte w gromadzonych przez sieć reklamową Google plikach Cookies przy pomocy narzędzia: google.com/ads/preferences/.

7. Dalsze informacje dotyczące Cookies dostępne są w Informacji o wykorzystaniu plików cookies.

V. Możliwości określenia warunków przechowywania plików Cookies lub uzyskiwania przez nie dostępu

1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w Urządzeniu. Użytkownik Serwisu może dokonać zmian ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

2. Więcej informacji znajduje się w dokumencie zamieszczonym pod adresem: muzeum.szczecin.pl/cookie-pl.html.

VI. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi w ramach świadczonych usług hostingowych.

2. Dane zbierane przez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

3. Dane zbierane przez logi serwera są wykorzystywane jedynie w celu administrowania serwerem.

VII. Udostępnienie i przetwarzanie danych

1. Dane podane w formularzu podane przez Użytkownika umożliwiające identyfikację osoby fizycznej nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą Użytkownika.

2. Administrator/Operator ma obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

3. Dane podane w formularzach przez Użytkowników mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane podane w formularzach przez Użytkowników mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, np. serwisom obsługującym płatności lub operatorom pocztowym, z którymi Operator Serwisu w odpowiednim zakresie współpracuje.

5. Dane podane w formularzach przez Użytkowników są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dostarczenia newslettera MNS.

VIII. Wgląd, zmiana i usuwanie danych

1. Wgląd do własnych danych osobowych ma każdy Użytkownik, który podał swoje dane w Serwisie na pisemny wniosek Użytkownika.

2. Zmiany własnych danych osobowych może dokonać Administrator na pisemny wniosek Użytkownika.

3. Usunięcia danych osobowych Użytkownika może dokonać Administrator Serwisu na pisemny wniosek Użytkownika.