Określ ramy czasowe by filtrować wydarzenia archiwalne lub przeglądaj je w kolejności przewijając stronę w dół.
WYNIKI KONKURSU "Barbarzyńskie tsunami"

 

Dziękujemy za liczny udział w naszym konkursie! Prawidłowych odpowiedzi udzieliło dwóch uczestników zabawy, którzy otrzymują pełne pakiety upominków związanych z wystawą „Barbarzyńskie tsunami”:
– Zbigniew Miler
– Magdalena Rademacher

Spośród pozostałych uczestników konkursu, którzy odpowiedzieli na co najmniej jedno z pytań,  postanowiliśmy wylosować cztery osoby i nagrodzić ich katalogiem wystawy „Barbarzyńskie tsunami”:
– Agnieszka Forysiak
– Ewa Sitarek
– Katarzyna Szczepara
– Monika Dzierlińska 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!  

O tym, jak odebrać nagrody poinformujemy Państwa indywidulanie, drogą mailową. 

 

Poprawne odpowiedzi: 

1. Czym zajmuje się palinologia?
Palinologia zajmuje się pyłkami roślin i zarodnikami grzybów. Jej celem jest rozróżnienie i systematyzacja ziaren pyłku w badaniach taksonomicznych oraz odtwarzanie historii szaty roślinnej w minionych tysiącleciach.

2. Wymień jeden grób lub zespół zabytków z terenu Polski, który łączyć możemy z Hunami
    – Jędrzychowice, pow. oławski - grób z kotłem brązowym i złotym diademem
    – Jakuszowice, pow. kazimierski - grób, fragment łuku refleksyjnego, złote okucie uprzęży końskiej
    – Przemęczany, pow. proszowicki - pochówek ze sztucznie zdeformowaną czaszką, złoty kolczyk, saks
    – Juszkowo, pow. gdański - grób, długi miecz spatha, bursztynowy paciorek, sprzączka

3. Wymień przynajmniej jeden skarb srebrnych denarów z terenu Polski
    – Resko, pow. łobeski - ok. 200 monet (od Wespazjana do Septymiusza Sewera)
    – Struszewo, pow. bytowski - 12 monet rzymskich (od Wespazjana do Kommodusa)
    – Zalewo, pow. iławski - 86 denarów (od Nerwy do Septymiusza Sewera).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo pz wzp mkidn