Oferta dla dorosłych

Muzeum Narodowe w Szczecinie od wielu lat prowadzi intensywne działania edukacyjne skierowane do osób w różnym wieku i o wszechstronnych zainteresowaniach. Osobom dorosłym proponujemy wykłady omawiające i wskazujące istotne problemy dotyczące światowego dziedzictwa kulturowego. Różnorodne tematycznie spotkania realizowane są głównie na wystawach stałych i czasowych, ale również w miejscach umożliwiających prezentację zabytków znajdujących się na co dzień w magazynach muzealnych.

Dopełnieniem naszej działalności kierowanej do osób dorosłych są wydarzenia pokazujące szerszy kontekst kulturowy wystaw prezentowanych w muzeum: koncerty, pokazy filmów, warsztaty, spotkania, wykłady oraz promocje książek.

Akademia Antyczna
Akademia Historii Sztuki
Akademia Seniora
Środy z historią Szczecina
Akademia Podróżnika