Sybilla 2011. I Nagroda w Konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku w kategorii Wystawy historyczne:
Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku.

Nagroda Sybilla 2011 - Złoty Wiek Pomorza

Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za zwycięstwo w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Zachodniopomorski: Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie roku 2011 wystawa Sztuki piękne. Zbiory artystyczne Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie roku 2013: Program edukacyjny towarzyszący wystawie 1913. Święto wiosny