Muzeum Narodowe w Szczecinie przy Wałach Chrobrego

Gmach Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ulicy Wały Chrobrego 3 to jeden z najbardziej znanych i reprezentacyjnych budynków miasta. Jest on centrum architektonicznego założenia nadodrzańskiego Wały Chrobrego (dawne Hakenterrasse), według projektu Wilhelma Meyera-Schwartaua.

Muzeum Narodowe w Szczecinie — Muzeum Tradycji Regionalnych

Muzeum Tradycji Regionalnych (w organizacjii) mieści się w barokowym Pałacu Sejmu Stanów (Pommersche Landsmannschaft), wybudowanym w latach 1726–1727 na zlecenie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I.

Muzeum Narodowe w Szczecinie — Muzeum Sztuki Współczesnej

Muzeum Sztuki Współczesnej mieści się w klasycystycznym budynku dawnej komendantury garnizonu twierdzy szczecińskiej, wybudowanym w czwartej ćwierci XVIII wieku, w późniejszych latach wielokrotnie przekształcanym. Aż do końca drugiej wojny światowej służył on władzom wojskowym.

Muzeum Narodowe w Szczecinie — Muzeum Historii Szczecina

Siedzibą Muzeum Historii Szczecina jest gotycki Ratusz Staromiejski na Podzamczu, usytuowany w centrum najstarszej części miasta – pomiędzy Rynkiem Siennym i Rynkiem Nowym.

Muzeum Narodowe w Szczecinie —  Centrum Dialogu Przełomy

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, to miejsce spotkań i debat dotyczących kontrowersyjnych tematów, związanych z najnowszą historią Szczecina, Pomorza, Polski i świata. Podziemny pawilon, specjalnie w tym celu zbudowany według projektu Roberta Koniecznego, powstał w sercu miasta.