Istota twórczości Agaty Michowskiej jest – jak określiła to w jednym z wywiadów sama artystka – niezmienna tak, jak niezmienny jest wzór matematyczny, który możemy wypełnić dowolnymi wartościami. Dotyczy świata jako nieskończonej formy w ciągłym ruchu i przemianie oraz naszego cielesnego w nim zakorzenienia; interakcji ze światem oraz jego fizycznej i zmysłowej percepcji.   więcej

W magazynie archeologicznym, oprócz dwóch oryginalnych wraków, prezentowane są także modele łodzi wiosłowo-żaglowych użytkowanych od ok. I w. p.n.e. po XIX-wieczny model polskiego żaglowca Helena służącego do transportu towarów i ludzi. Na wystawie prezentowany jest model jednostki pływającej, umownie zwanej „skórzakiem”, więcej

W 1952 roku Muzeum Pomorza Zachodniego rozpoczęło nową fazę działalności, której podstawowym celem stało się umacnianie totalitarnego, prosowieckiego systemu w sferze kultury. Misję realizowano za pomocą pozyskiwanych do kolekcji obiektów, wystaw stałych i czasowych, a przede wszystkim rozbudowanego działu  więcej

Urodzony w Stargardzie fotograf Maksymilian Ławrynowicz upodobał sobie szczególnie kobiety o nader skomplikowanych życiorysach. W 2015 roku premierę miała pierwsza część cyklu Demony – Władczynie – Boginie – kolekcja 30 portretów kobiet w stylizacjach inspirowanych historią, mitologią i folklorem. więcej

Wystawa przygotowana ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie prezentuje tradycyjne oraz współczesne afrykańskie tkaniny oraz stroje, stwarza okazję do zapoznania się z technikami tkackimi i zdobniczymi popularnymi na Czarnym Kontynencie. Produkcja tkanin ma w Afryce długą i bogatą tradycję. Podstawowym surowcem do ich wytwarzania była i do dziś pozostaje bawełna, choć w niektórych rejonach  więcej

"Dłutem czytane. Tadeusz Kowalski" to wystawa przedstawiająca twórczość szczecińskiego artysty, żyjącego w latach 1939–2011. Prezentuje ona ponad 60 prac z jego rzeźbiarskiego dorobku, pochodzących przede wszystkim z biblijnego cyklu Biblia dłutem czytana. Doskonałe warsztatowo płaskorzeźby o wyrazistej formie i przemyślanej kompozycji ukazują  więcej

Cała seria ma charakter koncepcyjny, niekomercyjny. Projektanta zainspirowała moda wieczorowa lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku, a w szczególności kontrast w propozycjach wieczorowych Coco Chanel czy Christiana Diora. To czas, kiedy kobiety mogły wybierać pomiędzy pierwszymi wręcz minimalistycznymi  więcej

Kult maryjny jest zjawiskiem szczególnym w Kościele rzymskokatolickim. Jego dzisiejszy kształt wynika z wielowiekowej tradycji początkami sięgającej IV stulecia. Szczególnie intensywnie rozwijał się na ziemiach polskich w schyłkowych fazach wieków średnich. Materialnymi przejawami kultu maryjnego są malowidła ścienne oraz obrazy  więcej

"Skarb zapadł się głęboko pod ziemię. A wzgórze poszukiwacze szczęścia tak rozkopali, że dzisiaj trudno dociec, w którym miejscu znajdowała się Góra Żaka wraz ze swoim skarbem.”* Zabytki archeologiczne są źródłem wiedzy nie tylko o czasach, z których pochodzą, lecz także o tych, w których je odkrywano, więcej

W historii sztuki wiek XIX wyróżnia niezwykła obfitość różnorodnych prądów artystycznych, które kształtowały się zarówno we wzajemnych opozycjach, jak i powiązaniach czy inspiracjach. Malarstwo stało się popularne i demokratyczne; niezwykle żywotne i gorąco dyskutowane, zajmowało istotne miejsce w życiu publicznym. więcej